fbpx
Skip links

FACULTY OF AYURVEDA

Teaching Staff

Our Amazing Teaching Team

Dr. Sanjay Patil
(M.D. (Kayachikitsa))

H.O.D., Principal
& Professor
(Kayachikitsa)

Experience: 12+ Years
Email: drpsanjaymd@gmail.com

Dr. Chandrakala Pandit
(M.D. (Kayachikitsa))

Professor
(Kayachikitsa)

Experience: 35+ Years
Email: panditayu82@gmail.com 

Dr. Ajay Deshmukh
(M.D. (Kayachikitsa))

Associate Professor /
Reader
(Kayachikitsa)

Experience: 6+ Years
Email: deshmukhajay29@gmail.com 

Dr. Mohit Paghdar
(M.D. (Kayachikitsa))

Assistant Professor /
Lecturer
(Kayachikitsa)

Experience: 4+ Years
Email: dr.mppaghdar273@gmail.com 

Dr. Nitin Bhirud
(M.D. (Panchkarma))

H.O.D. &
Professor
(Panchkarma)

Experience: 16+ Years
Email: ynbhirud@gmail.com

Dr. Bhushan Bairagi
(M.D. (Panchkarma))

Assistant Professor /
Lecturer
(Panchkarma)

Experience: 4+ Years
Email: vd.bhushanbairagi@gmail.com

Dr. Devyani Sanghani
(M.D. (Panchkarma))

Assistant Professor /
Lecturer
(Panchkarma)

Experience: 1+ Years
Email: devyani.sanghani@ngivbt.edu.in

Dr. Devkinandan Wagh
(M.S. (Shalya))

H.O.D. & Professor
(Shalyatantra +
(Ksharsutra Lab.))

Experience: 13+ Years
Email: devkinandan.wagh@ngivbt.edu.in

Dr. Jasmin Gohel
(M.S. (Shalya))

Associate Professor / Reader
(Shalyatantra +
(Ksharsutra Lab.))

Experience: 5+ Years
Email: drjasmingohel89@gmail.com

Dr. Rina Dodiya
(M.S. (Shalya))

Assistant Professor / Reader
(Shalyatantra +
(Ksharsutra Lab.))

Experience: 2+ Months
Email: rinadodia28@gmail.com

Dr. Dhiraj Malviya
(M.D. (Shalya))

H.O.D.,
Professor
(Shalakya Tantra)

Experience: 20+ Years
Email: melodycreationpvtltd@gmail.com

Dr. Shital Baraiya
(M.D. (Shalya))

Assistant Professor /
Lecturer
(Shalakya Tantra)

Experience: 1+ Years
Email: shitalbaraiya0.sb@gmail.com

Dr. Jaideep Patil
(M.S. (Prasuti avum Stri Roga))

Assistant Professor /
Lecturer (Prasuti
and Stri Roga)

Experience: 1+ Years
Email: jaideep.patil@ngivbt.edu.in

Dr. Sunil Kapase
(M.D. (Kayachikitsa))

H.O.D. & Professor
(Swasthavritta
and Yoga)

Experience: 11+ Years
Email: drsunilkapase0@gmail.com

Dr. Niralben Virani
(M.D. (Kayachikitsa))

Assistant Professor /
Lecturer (Swasthavritta
and Yoga)

Experience: 3+ Years
Email: niralben.virani2156@gmail.com

Dr. Varsharan Patil
(M.D. (Agad tantra avum V.V.))

H.O.D. & Associate
Professor / Reader
(Agad Tantra Avum V.V.)

Experience: 8+ Years
Email: drpvarsharani@rediffmail.com

Dr. Yogita Manilal Tilavat
(M.D. (Dravya Guna Vigyana))

Assistant Professor / Lecturer
(Agad Tantra Avum V.V.)

Experience: 5+ Years
Email: dr.yogitilavat@gmail.com

Dr. Jaydeep Khant
(M.D. (Dravya Guna Vigyana))

H.O.D. & Associate
Professor / Reader
(Dravyaguna Vigyana)

Experience: 7+ Years
Email: dr.jaydeepkhant @gmail.com

Dr. Kinjal Unadkat
(M.D. (Dravya Guna Vigyana))

Assistant Professor / Lecturer
(Dravyaguna Vigyana)

Experience: 2+ Years
Email: unadkatkinjal1@gmail.com

Dr. Sharau Patil
(M.S. (Prasuti avum Stri Roga))

H.O.D. & Associate
Professor / Reader
(Kaumarbhritya - Bala Roga)

Experience: 13+ Years
Email: bothesharau@gmail.com

Dr. Sneha Panzade
(M.D. (Kayachikitsa))

Assistant Professor /
Lecturer (Kaumarbhritya - Bala Roga)

Experience: 2+ Year 
Email: sneha.panzade@ngivbt.edu.in

Dr. Gunvantrai Valani
(M.D. (Rasa Shastra & B.K.))

H.O.D. & Professor
(Agad Tantra Avum
Vidhi Vaidyaka)

Experience: 13+ Years
Email: g.valani@yahoo.com

Dr. Yogendra Kasat
(M.D. (Bhaishajya Kalpna))

Professor
(Rasa Shastra and
Bhaishajya Kalpana)

Experience: 11+ Years
Email: yogendrakasat@gmail.com

Dr. Pankajkumar Rupapara
(M.D. (Rasa Shastra & Bhaishajya))

Assistant Professor /
Lecturer (Rasa Shastra and
Bhaishajya Kalpana)

Experience: 2+ Years
Email: rupapara.pankaj43 @gmail.com

Dr. Dipali Parekh
(M.D. (Rasa Shastra & Bhaishajya))

Professor
(Rasa Shastra and
Bhaishajya Kalpana)

Experience: 1+ Years
Email: dipali178@gmail.com

Dr. Nirav Unadkat
(M.D.
(Kayachikitsa))

H.O.D. & Associate Professor / Reader (Rog Nidan avum Vikriti Vigyan)

Experience: 5+ Year 
Email: drnirav.unadkat @gmail.com

Dr. Avinash Wade
(M.D. (Roga Nidan avum Vikriti Vigyan))

Assistant Professor/Lecturer
(Rog Nidan avum Vikriti Vigyan)

Experience: 3+ Years
Email: dr.avinash.wade2 @gmail.com

Dr. Pranaya Gadkari
(M.D. (Ayurveda Samhita & Sidhanta))

H.O.D. &
Professor
(Kriya Sharir)

Experience: 11+ Years
Email: kiranpranaya@gmail.com

Dr. Komal Desai
(M.D.
(Kriya Sharir))

Assistant Professor /
Lecturer
(Kriya Sharir)

Experience: 3+ Years
Email: komaldesai3105@gmail.com

Dr. Manish Zate
(M.D.
(Rachana Sharir))

Assistant Professor / Lecturer
(Rachana Sharir)

Experience: 4+ Years
Email: zate.manish@gmail.com

Dr. Rhishikesh Khalekar
(M.D. (Ayurveda Samhita & Sidhanta))

H.O.D. & Associate Professor / Reader (Rog Nidan avum Vikriti Vigyan)

Experience: 4+ Year 
Email: rhishikeshkhalekar@yahoo.co.in

Dr. Pratiksha Gurav
(M.D. (Ayurveda Samhita & Sidhanta))

H.O.D. & Associate Professor / Reader (Rog Nidan avum Vikriti Vigyan)

Experience: 1+ Year 
Email: pratikshagurav9559@gmail.com

Mr. Hiren Bhatt
(M.A. (Sanskrit))

Assistant Professor / Lecturer (Sanskrit)
(Ayurved Samhita and Siddhant (Sanskrit))

Experience: 1+ Years
Email: hiren.bhatt@ngivbt.edu.in

Dr. Manish Zate
(M.D.
(Rachana Sharir))

Assistant Professor / Lecturer
(Rachana Sharir)

Experience: 4+ Years
Email: zate.manish@gmail.com

Dr. Rhishikesh Khalekar
(M.D. (Ayurveda Samhita & Sidhanta))

H.O.D. & Associate Professor / Reader (Rog Nidan avum Vikriti Vigyan)

Experience: 4+ Year 
Email: rhishikeshkhalekar@yahoo.co.in

Dr. Pratiksha Gurav
(M.D. (Ayurveda Samhita & Sidhanta))

H.O.D. & Associate Professor / Reader (Rog Nidan avum Vikriti Vigyan)

Experience: 1+ Year 
Email: pratikshagurav9559@gmail.com